ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അവര്‍ണകത

ത്വക്കിലെ വര്‍ണകത്തിന്റെ അഭാവം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

ആത്യന്തിക വേഗം.

ശ്യാനതയുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ വീഴുന്ന ഒരു വസ്‌തുവിന്‌ ആര്‍ജിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പരമവേഗത. ഉദാ: ഒരു ദ്രാവകത്തിലൂടെ ഭൂഗുരുത്വം കാരണം വീഴുന്ന വസ്‌തുവിന്റെ വേഗത ക്രമേണ കൂടിവരും. വേഗത കൂടുമ്പോള്‍ ദ്രാവകം അതില്‍ എതിര്‍ദിശയില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശ്യാനതാബലം കൂടും. ഒടുവില്‍ ഗുരുത്വബലവും ശ്യാനതാ ബലവും തുല്യമാവുമ്പോള്‍ ത്വരണം നിലയ്‌ക്കും. അപ്പോഴുള്ള വസ്‌തുവിന്റെ വേഗതയാണ്‌ ആത്യന്തിക പ്രവേഗം. ഇത്‌ വസ്‌തുവിന്റെ വലിപ്പത്തെയും സാന്ദ്രതയെയും മാധ്യമത്തിന്റെ ശ്യാനതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രരണ പ്രഭാവം.

കാര്‍ബണ്‍ ശൃംഖല സംയുക്തങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ഈ സ്ഥിരപ്രഭാവത്തില്‍, ഒരു കാര്‍ബണ്‍ അണുവും ഒരു അകാര്‍ബണിക അണുവും തമ്മിലുളള സഹസംയോജക ബന്ധത്തിലെ ഇലക്‌ട്രാണുകള്‍, അകാര്‍ബണിക അണുവിന്റെ ഉയര്‍ന്ന ഇലക്‌ട്രാ നെഗറ്റീവത കാരണം ആ അണുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക്‌ ഭാഗികമായി നീങ്ങുന്നു. കാര്‍ബണ്‍ ശൃംഖലയിലൂടെ ക്രമേണ ഈ പ്രഭാവം ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു.( →ഈ ചിഹ്നം ക്ലോറിന്‍ അണുവിന്റെ സമീപത്തേക്കുള്ള ഇലക്‌ട്രാണിന്റെ ഭാഗികനീക്കത്തെ കാണിക്കുന്നു).

ഗ്ലൈക്കോപ്രാട്ടീന്‍.

ഒരു സംയുഗ്മ പ്രാട്ടീന്‍. പ്രാട്ടീനും കാര്‍ബോഹൈഡ്രറ്റുകളും ചേര്‍ന്നാണ്‌ ഇതുണ്ടാവുന്നത്‌.

അസോ സംയുക്തം

അസോ ഗ്രൂപ്പ്‌ ( N=N) അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംയുക്തം.

ജെമ്മ്യൂള്‍.

സ്‌പോഞ്ചുകളുടെ ശരീരത്തില്‍ രൂപം കൊള്ളുന്ന, അലൈംഗിക പ്രത്യുത്‌പാദന മുകുളം. പ്രതികൂലകാലാവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുകൂലനമാണിത്‌.

ഏകസങ്കരം.

ഒരു ലോക്കസില്‍ മാത്രം വിജാതീയ അല്ലീലുകളെ വഹിക്കുന്ന സങ്കര സന്തതി. ഒരു ഗുണത്തില്‍ മാത്രം വൈജാത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന രണ്ട്‌ ജീവികളെ തമ്മില്‍ സങ്കരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാണിത്‌.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in