ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അസിറ്റോയിന്‍

3-ഹൈഡ്രാക്‌സി-2 ബ്യൂട്ടനോന്‍. സുഗന്ധ തൈലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

ചരിഞ്ഞ.

ഉദാ: oblique impact

ബോസോണ്‍

മൌലികകണങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്‌. സ്‌പിന്‍ പൂര്‍ണ സംഖ്യയായിരിക്കും. ഉദാ: ഫോട്ടോണുകള്‍ ( spin 1), പയോണുകള്‍ ( spin 0). സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസിന്റെ (1895-1974) സ്‌മരണാര്‍ഥം നല്‍കിയ പേര്‍.

ലൈസോസൈം.

ബാക്‌ടീരിയങ്ങളുടെ കോശഭിത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എന്‍സൈം. ഇത്‌ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്‌ കണ്ണുനീരിന്‌ ബാക്‌റ്റീരിയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്‌.

വിംശഫലകം.

ഇരുപത്‌ മുഖങ്ങളുളള ബഹുഫലകം.

വായവശ്വസനം

വായുവില്‍ നിന്ന്‌ ഓക്‌സിജന്‍ സ്വീകരിക്കുകയും കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ്‌ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്വസന രീതി.

ഭീകര അര്‍ധവൃത്തം

ഉത്തരാര്‍ധഗോളത്തില്‍ കൊടുങ്കാറ്റു മേഖലയുടെ വലതുഭാഗവും, ദക്ഷിണാര്‍ധഗോളത്തില്‍ കൊടുങ്കാറ്റു മേഖലയുടെ ഇടതുഭാഗവും, കൊടുംകാറ്റിന്റെ ദിശയില്‍ വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in