ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

ആബ്‌സിസ്‌

ബാക്‌ടീരിയയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ്‌, ചലം എന്നിവ ഊറിക്കൂടി നില്‍ക്കുന്ന ഭാഗം. ഉദാ: പല്ലിന്റെ കടയ്‌ക്കല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്‌.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

സ്വപ്നം മുറുകെ പിടിക്കുക

ചില വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വപ്നം പോലെ നാം കൊണ്ടുനടക്കാറുണ്ട്. എതിരായി വരുന്ന തെളിവുകളെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാം അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷേ, ഒരാൾ ഉത്കടമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം വാദം ശരിയാകണമെന്നില്ല. അവർ വിദേശഫണ്ട് വാങ്ങിയാണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അവർ ഒരു പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകയാണ്. പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകർ ഒരിക്കലും ഇത്തരം തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരുഭാഗം ശരിയായതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ശരി ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഗങ്ങൾ ശരിയായതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന കുയുക്തി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തുവന്നേക്കാം. പക്ഷേ, എല്ലാ കേസുകളും ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഈ സ്വകാര്യ സ്‌ക്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് റാങ്കു കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്‌ക്കൂൾ വളരെ നല്ല ഒന്നാണ്. മുഴുവൻ ശരിയായതുകൊണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ശരി മുഴുവനായി എടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിരിക്കില്ല. ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വാർഷിക കോൺഫറൻസ് വളരെ പ്രശസ്തവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ അവതരണങ്ങളും നന്നായിരിക്കും.

ചെറുപത്രകം.

ചില സംയുക്ത പത്രങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഉപപത്രം. ഉദാ: പന്നല്‍ച്ചെടി.

പിത്തവാഹിനി

പിത്തരസത്തെ പിത്താശയത്തില്‍ നിന്ന്‌ ഡുവോഡിനത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കുന്ന നാളി.

ചരല്‍ ശില.

ചരല്‍ നിക്ഷേപം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്ലഥശില.

ബാര്‍ബിട്യൂറിക്‌ അമ്ലം

മലോനൈല്‍യൂറിയ. വെളുത്തപൊടി. ഉരുകല്‍ നില 248 0 C. മരുന്നുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മെഗാസ്‌പോര്‍.

വിഷമസ്‌പോറിതയുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂടിയ സ്‌പോര്‍. സപുഷ്‌പികളിലും ചിലയിനം പന്നലുകളിലും കാണുന്നു.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in