ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

കൃത്യത

1. പിശക്‌ അഥവാ തെറ്റ്‌ എത്രമാത്രം കുറവാണ്‌ എന്ന്‌ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തല്‍. 2. പിശക്‌ അഥവാ തെറ്റിന്റെ അളവ്‌. ഒരു നിരീക്ഷണത്തില്‍ അളവുകള്‍ കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കൃത്യമായ വിലയോട്‌ എത്രത്തോളം അടുത്ത വില ലഭിച്ചു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്‌ കൃത്യത വിലയിരുത്തുന്നത്‌.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

സമപുഷ്‌പനം.

പൂവിലെ ആണ്‍ പെണ്‍ ലൈംഗികാവയവങ്ങള്‍ ഒരേ സമയത്ത്‌ പൂര്‍ണ്ണ വളര്‍ച്ചയെത്തുന്ന അവസ്ഥ. സ്വയം പരാഗണം സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.

ടഫ്‌.

അഗ്നിപര്‍വതത്തില്‍ നിന്നു പുറത്തുവരുന്ന ചാരം ഉറച്ചുണ്ടാകുന്ന ശില.

അഭിദൃശ്യകം.

ഒരു പ്രകാശിക ഉപകരണത്തില്‍ വസ്‌തുവിന്‌ അഭിമുഖമായ ലെന്‍സ്‌, അല്ലെങ്കില്‍ ലെന്‍സുകളുടെ സംയോഗം.

അസ്ഥികള്‍.

വളരെ ചെറിയ അസ്ഥികള്‍. ഉദാ: കശേരുകികളുടെ മധ്യകര്‍ണത്തിലെ അസ്ഥികള്‍.

ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്‌.

എക്‌റ്റോഡേം, എന്‍ഡോഡേം എന്നീ രണ്ടു കോശപാളികള്‍ കൊണ്ടുമാത്രം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട ശരീരമുള്ള ജന്തുക്കള്‍. ഉദാ: ഹൈഡ്ര.

ഡ്ര ഐസ്‌.

195 K (-780C) യ്‌ക്കു താഴെ തണുപ്പിച്ച്‌ ഖരമാക്കിയ കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്‌സൈഡ്‌. നേരിട്ട്‌ ഉത്‌പതിക്കുമെന്നതിനാല്‍ റഫ്രിജറന്റായി ഉപയോഗിക്കാം.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in