ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അബ്‌ ഓം

വൈദ്യുത ഏകകങ്ങള്‍ക്ക്‌ സമാനമായ കേവല (absolute) വിദ്യുത്‌കാന്തിക ഏകകങ്ങള്‍ക്കു ചേര്‍ക്കുന്ന സൂചകപദം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

യൂറോപ്പ

വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്‍ ഒന്ന്‌.

എന്‍ഡോസൈറ്റോസിസ്‌.

ജീവകോശങ്ങള്‍ മാധ്യമത്തില്‍ നിന്ന്‌ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ. phagocytosis, pinocytosis ഇവ വഴിയാണ്‌ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ അകത്തേക്കെടുക്കുക.

അപസ്‌ഫോടനം.

ആന്തര ദഹന എന്‍ജിനില്‍ ഇന്ധനത്തിന്റെ ജ്വലനത്തിലെ അപാകതമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. അപസ്‌ഫോടനം മൂലം സിലിണ്ടറില്‍ മര്‍ദതരംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നു. ചുറ്റികകൊണ്ട്‌ അടിക്കുന്നതുപോലുള്ള ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കാം. ഇത്‌ എന്‍ജിന്‌ ദോഷകരമാണ്‌. പെട്രാള്‍ എന്‍ജിനില്‍ അപസ്‌ഫോടനം ഒഴിവാക്കാന്‍ പെട്രാളില്‍ ടെട്രാ ഈഥൈല്‍ ലെഡ്‌ എന്ന സംയുക്തം ചേര്‍ക്കാറുണ്ട്‌. ഇത്തരം സംയുക്തങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആന്റിനോക്ക്‌ എന്നാണ്‌ പറയുന്നത്‌. ഇതുവഴി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന ലെഡ്‌ അപകടകാരിയായതിനാല്‍ ഇത്‌ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

ഫ്‌ളാജെല്ലം.

ചില കോശങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച്‌ കാണുന്ന നീണ്ട സൂക്ഷ്‌മാംഗിക. ചിലതരം ഏകകോശ ജീവികളിലും ബാക്‌ടീരിയങ്ങളിലും സഞ്ചാര അവയവമാണ്‌. സ്‌പോഞ്ചുകള്‍ ജലത്തെ ചലിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഫ്‌ളാജെല്ലങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നെക്രാസിസ്‌.

ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗത്തെ കോശങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നാശം. ആഘാതം, രക്തചംക്രമണം നിലയ്‌ക്കല്‍, ചില പ്രത്യേക രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു.

കാന്‍ഡില്‍

കാന്‍ഡെലായുടെ പഴയ പേര്‍.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in