ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

ആങ്‌സ്‌ട്രാം

ആങ്‌സ്‌ട്രാം യൂണിറ്റ്‌ (10^-10 m, 0.1 nm)

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

മധ്യശ്ലേഷ്‌മദരം.

സീലന്‍ണ്ടറേറ്റുകളുടെ ശരീരഭിത്തിയില്‍ എക്‌റ്റോഡേമിനും എന്‍ഡോഡേമിനും ഇടയ്‌ക്ക്‌ കാണുന്ന ജെല്ലി പോലുള്ള ഭാഗം.

ഘ്രാണബള്‍ബ്‌.

കശേരുകികളുടെ സെറിബ്രല്‍ അര്‍ധഗോളങ്ങളുടെ മുന്‍ഭാഗം. ഘ്രാണശക്തിയുടെ ഇരിപ്പിടമിവിടെയാണ്‌. olfactorylobe എന്നും പേരുണ്ട്‌.

ഗോബ്‌ളറ്റ്‌ കോശങ്ങള്‍.

അടിഭാഗം വീതികുറഞ്ഞ്‌ മുകളില്‍ വീതി കൂടിയ തരം കോശങ്ങള്‍. സസ്‌തനികളില്‍ കുടലിന്റെയും ശ്വസനനാളികളുടെയും ഉള്‍ഭാഗത്തുള്ള ഈ കോശങ്ങള്‍ മ്യൂക്കസ്‌ എന്ന വഴുവഴുപ്പുള്ള ദ്രാവകം സ്രവിക്കുന്നു.

മാണിക്യം.

പ്രകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന അതീവ കാഠിന്യമുള്ള ഒരു അലൂമിനിയം ഓക്‌സൈഡ്‌ ഖനിജം.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in