Round worm

ഉരുളന്‍ വിരകള്‍.

ഉരുണ്ട്‌ നീണ്ട്‌ രണ്ടഗ്രവും കൂര്‍ത്ത വിരകള്‍. ക്ലാസ്‌ നെമറ്റോഡയില്‍ പെടുന്നു. ഉദാ: കൊക്കപ്പുഴു.

Category: None

Subject: None

200

Share This Article
Print Friendly and PDF