Alicyclic compound

ആലിസൈക്ലിക സംയുക്തം

സംവൃത ശൃംഖലയുള്ള അരോമാറ്റികമല്ലാത്ത, കാര്‍ബോചാക്രിക സംയുക്തങ്ങള്‍ ഉദാ: സൈക്ലോഹെക്‌സേന്‍.

Category: None

Subject: None

319

Share This Article
Print Friendly and PDF