Poly clonal antibodies

ബഹുക്ലോണല്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ .

പലതരം ആന്റിജന്‍ ഘടകങ്ങളുമായി ഒരേസമയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളടങ്ങിയ സീറം.

Category: None

Subject: None

213

Share This Article
Print Friendly and PDF