Bourne

ബോണ്‍

കാലിക നദി. വരണ്ട പ്രദേശത്തുകൂടി, ജലപീഠം ഉയരുമ്പോള്‍ മാത്രം പുറപ്പെടുന്ന അരുവി.

Category: None

Subject: None

236

Share This Article
Print Friendly and PDF