Radula

റാഡുല.

പല മൊളസ്‌കുകളുടെയും വായയ്‌ക്കകത്തു കാണുന്ന ഉരക്കടലാസ്‌ പോലുള്ള നാക്ക്‌.

Category: None

Subject: None

213

Share This Article
Print Friendly and PDF