Electron gun

ഇലക്‌ട്രാണ്‍ ഗണ്‍.

നേര്‍ത്തതും ഉന്നതോര്‍ജമുള്ളതുമായ ഇലക്‌ട്രാണ്‍ പുഞ്‌ജം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം.

Category: None

Subject: None

250

Share This Article
Print Friendly and PDF