Greenwich mean time

ഗ്രീനിച്ച്‌ സമയം.

ഗ്രീനിച്ചിലെ രേഖാംശരേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാധ്യ സൗരസമയം. GMT എന്ന്‌ ചുരുക്ക രൂപം.

Category: None

Subject: None

275

Share This Article
Print Friendly and PDF