Orbit

പരിക്രമണപഥം

കക്ഷ്യ, 1. അണുകേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിയുള്ള ഇലക്‌ട്രാണുകളുടെ സഞ്ചാരപഥം. 2. ഒരു ഖഗോളവസ്‌തുവിനെ ആധാരമാക്കി മറ്റൊരു ഖഗോള വസ്‌തു ചലിക്കുന്ന പാത.

Category: None

Subject: None

327

Share This Article
Print Friendly and PDF