Osculum

ഓസ്‌കുലം.

സ്‌പോഞ്ചുകളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തേക്ക്‌ ജലം പ്രവഹിക്കുന്ന ദ്വാരം.

Category: None

Subject: None

191

Share This Article
Print Friendly and PDF