Z membrance

z സ്‌തരം.

പേശികളുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളായ സര്‍കോമിയറുകളുടെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള സ്‌തരം പോലുള്ള ഭാഗം.

Category: None

Subject: None

183

Share This Article
Print Friendly and PDF