ലൂക്ക ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടു

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും അവയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥങ്ങളും.

ഇന്നത്തെ വാക്ക്

അടി സമുദ്രതലം

സമുദ്രാന്തര്‍ഭാഗത്ത്‌, വന്‍കരച്ചെരിവുകള്‍ക്ക്‌ വളരെത്താഴെ കാണുന്ന വിശാലമായ സമതലം.

shape
വാക്കുകൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

ആഗിരണി

ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഘടക വാതകങ്ങള്‍ ലായകങ്ങളില്‍ ലയിപ്പിച്ച്‌, വാതക മിശ്രിതങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഘടക വാതകങ്ങളെ വേര്‍തിരിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം.

സുഗന്ധ തൈലങ്ങള്‍.

ചില ചെടികള്‍ക്കും പൂക്കള്‍ക്കും സുഗന്ധം നല്‍കുന്ന രാസവസ്‌തുക്കള്‍. ഇവ ടര്‍പീനുകള്‍ എന്ന ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ബണിക സംയുക്തങ്ങളാണ്‌. എളുപ്പം ബാഷ്‌പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാ: കറുവപ്പട്ടയ്‌ക്ക്‌ സുഗന്ധം നല്‍കുന്നത്‌ അതിലുള്ള സിന്നമോണ്‍ എണ്ണ ആണ്‌. ചന്ദനത്തിന്‌ സുഗന്ധം നല്‍കുന്നത്‌ സന്താലിന്‍ ആണ്‌.

സമസ്‌തഗണം.

ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന എല്ലാ ഗണങ്ങളുടെയും അധിഗണമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഗണം.

ബുള്ളറ്റിന്‍ ബോര്‍ഡ്‌ സര്‍വീസ്‌

വാര്‍ത്തകള്‍ അടങ്ങുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ വായിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതാനും കഴിയുന്ന, ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌ വെയര്‍.

ദ്വിഘാത സമവാക്യം.

ചരത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഘാതം 2 ആയ ബഹുപദ സമവാക്യം. ഇതിന്റെ സാമാന്യ രൂപം ax2+bx+c=0 എന്നതാണ്‌.

മര്‍ദകേന്ദ്രം

ദ്രാവകത്തിലെ ഒരു പ്രതലത്തിന്റെ മര്‍ദകേന്ദ്രം അതിലനുഭവപ്പെടുന്ന മര്‍ദങ്ങളുടെ പരിണതമര്‍ദ്ദം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബിന്ദുവാണ്‌.

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

words.luca.co.in