Dicarboxylic acid

ഡൈകാര്‍ബോക്‌സിലിക്‌ അമ്ലം.

ഒരു തന്മാത്രയില്‍ രണ്ട്‌ കാര്‍ബോക്‌സിലിക്‌ ഗ്രൂപ്പുള്ള സംയുക്തങ്ങള്‍. ഉദാ:- ഓക്‌സാലിക്‌ അമ്ലം HOOC-COOH.

Category: None

Subject: None

204

Share This Article
Print Friendly and PDF