Heterogametic sex

വിഷമയുഗ്മജലിംഗം.

ലിംഗനിര്‍ണ്ണയ ക്രാമസോമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ടുതരം ഗാമീറ്റുകളെ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ലിംഗം.

Category: None

Subject: None

206

Share This Article
Print Friendly and PDF