Humus

ക്ലേദം

ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും മറ്റും ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ മണ്ണില്‍ അഴുകിച്ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജൈവ മിശ്രിതം.

Category: None

Subject: None

201

Share This Article
Print Friendly and PDF