Indicator

സൂചകം.

ഒരു രാസവസ്‌തു അമ്ല ഗുണമുള്ളതോ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതോ എന്ന്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥം.

Category: None

Subject: None

217

Share This Article
Print Friendly and PDF