Lunation

ലൂനേഷന്‍.

ഒരു കറുത്ത വാവു മുതല്‍ അടുത്ത കറുത്ത വാവു വരെയുള്ള കാലയളവ്‌. ഒരു ചാന്ദ്രമാസത്തിനു തുല്യം. ശരാശരി ദൈര്‍ഘ്യം 29 ദി. 12. മ. 44 മി. 3. സെ.

Category: None

Subject: None

185

Share This Article
Print Friendly and PDF