Anthropology

നരവംശശാസ്‌ത്രം

മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളുടെ വര്‍ഗീകരണവും വിശകലനവും സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വിജ്ഞാനശാഖ.

Category: None

Subject: None

204

Share This Article
Print Friendly and PDF