Pome

പോം.

റോസേസ്‌ കുടുംബത്തിലെ സസ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്ന ഒരിനം സരസമാംസളഫലം. ഉദാ: ആപ്പിള്‍.

Category: None

Subject: None

203

Share This Article
Print Friendly and PDF