Star connection

സ്റ്റാര്‍ ബന്ധം.

ഒരിനം വൈദ്യുത ബന്ധം. ത്രീഫേസ്‌ കണക്‌ഷനുകള്‍ക്കാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. R, Y, B എന്നിവ ഫേസുകളും Nന്യൂട്രലുമാണ്‌.

Category: None

Subject: None

191

Share This Article
Print Friendly and PDF