Chlorenchyma

ക്ലോറന്‍കൈമ

കോശദ്രവ്യത്തില്‍ ഹരിത കണങ്ങളുള്ള സസ്യകോശങ്ങള്‍. സാധാരണയായി പാരന്‍കൈമയിലാണ്‌ കാണുന്നത്‌.

Category: None

Subject: None

193

Share This Article
Print Friendly and PDF