Climbing root

ആരോഹി മൂലം

പറ്റുവേര്‌, താങ്ങുകളില്‍ പിടിച്ചു കയറാന്‍ വള്ളിച്ചെടികളെ സഹായിക്കുന്ന വേര്‌. ഉദാ: കുരുമുളകു ചെടിയുടെ പറ്റുവേര്‌.

Category: None

Subject: None

241

Share This Article
Print Friendly and PDF