Cumulonimbus

കുമുലോനിംബസ്‌.

ഇടിമഴ മേഘം. അടിഭാഗം കറുത്തിരുണ്ടും മുകള്‍ഭാഗം വെള്ളയോ ചാരമോ നിറത്തിലും ആന്‍വില്‍ ആകൃതിയിലും കാണപ്പെടുന്നു. clould, anvil cloud കാണുക

Category: None

Subject: None

195

Share This Article
Print Friendly and PDF