Mass

പിണ്ഡം

ദ്രവ്യമാനം, ഒരു വസ്‌തുവിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ്‌. ശാസ്‌ത്രീയമായി രണ്ടു വിധത്തില്‍ നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. 1.inertial mass ജഡത്വ ദ്രവ്യമാനം. വസ്‌തുവില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലവും അതുമൂലം വസ്‌തുവിനുണ്ടാകുന്ന ത്വരണവുമായുള്ള അനുപാതമാണിത്‌. m = (F/a).

Category: None

Subject: None

271

Share This Article
Print Friendly and PDF