Tapetum 1 (bot)

ടപ്പിറ്റം.

സംവഹനസസ്യങ്ങളുടെ ആന്തറിലെ സ്‌പോര്‍ മാതൃകോശങ്ങള്‍ക്കുചുറ്റും കാണുന്ന പോഷണ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ കോശനിര.

Category: None

Subject: None

182

Share This Article
Print Friendly and PDF