Coquina

കോക്വിന.

ഒരിനം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്‌ .മൊളസ്‌കുകളുടെ പുറന്തോടിന്റെ പരുത്ത തരികളാണ്‌ പ്രധാന ഘടകം.

Category: None

Subject: None

207

Share This Article
Print Friendly and PDF