Hydro thermal metamorphism:

ചുടുനീര്‍ ധാതുമാറ്റം

ചൂടുനീര്‍ പ്രഭാവം മൂലം ധാതു സംരചനയിലും ഘടനയിലും ശിലകള്‍ക്ക്‌ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം.

Category: None

Subject: None

193

Share This Article
Print Friendly and PDF