Latent heat of vaporization

ബാഷ്‌പീകരണ ലീനതാപം.

പ്രമാണ വാതകമര്‍ദത്തിലും പ്രമാണ തിളനിലയിലും ഒരു കിലോഗ്രാം ദ്രാവകത്തെ ബാഷ്‌പമാക്കി മാറ്റാന്‍ ആവശ്യമായ താപം. ഏകകം ജൂള്‍/കിലോഗ്രാം. ഒരു മോള്‍ ദ്രാവകമാണ്‌ എടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ മോളാര്‍ ബാഷ്‌പീകരണ ലീനതാപം. ഏകകം ജൂള്‍/മോള്‍.

Category: None

Subject: None

416

Share This Article
Print Friendly and PDF