Cocoon

കൊക്കൂണ്‍.

മുട്ടയുടെയൊ ലാര്‍വയുടെയൊ സംരക്ഷണ ആവരണം. ഒരിനം നിശാശലഭത്തിന്റെ ലാര്‍വ. പട്ടുനൂല്‍ പുഴു ഉണ്ടാകുന്ന കൊക്കൂണില്‍ നിന്നാണ്‌ പട്ടുനൂല്‍ ലഭിക്കുന്നത്‌.

Category: None

Subject: None

375

Share This Article
Print Friendly and PDF