Coral islands

പവിഴദ്വീപുകള്‍.

സമുദ്രജലജീവികളുടെ കാര്‍ബണേറ്റ്‌ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന ദ്വീപുകള്‍.

Category: None

Subject: None

199

Share This Article
Print Friendly and PDF