Dunes

ഡ്യൂണ്‍സ്‌ മണല്‍ക്കൂന.

ഒരു പ്രദേശത്ത്‌ മണല്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയുണ്ടാകുന്ന കൂമ്പാരം. സ്ഥിരവാത മേഖലയിലാണ്‌ ഇതുണ്ടാകുന്നത്‌. പല ആകൃതിയിലുമുള്ള മണല്‍ക്കൂനകളുണ്ട്‌.

Category: None

Subject: None

257

Share This Article
Print Friendly and PDF