Calcicole

കാല്‍സിക്കോള്‍

ക്ഷാരഗുണമുള്ള മണ്ണില്‍ വളരുന്ന സസ്യങ്ങള്‍. ഉദാ: ഫ്രജേറിയ വെസ്‌ക എന്ന വന്യസ്‌ട്രാബറി.

Category: None

Subject: None

209

Share This Article
Print Friendly and PDF