Ion

അയോണ്‍.

വൈദ്യുത ചാര്‍ജുളള ഒരാറ്റമോ റാഡിക്കലോ. ധനചാര്‍ജിത അയോണുകളില്‍ ഇലക്‌ട്രാണിന്റെ എണ്ണം അണുകേന്ദ്രീയ പ്രാട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ കുറവായിരിക്കും. ഋണചാര്‍ജിത അയോണില്‍ ഇലക്‌ട്രാണുകളുടെ എണ്ണം അണുകേന്ദ്രീയ പ്രാട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതലായിരിക്കും. അയോണിനെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‌ അയോണീകരണം.

Category: None

Subject: None

245

Share This Article
Print Friendly and PDF