Mineral acid

ഖനിജ അമ്ലം.

അകാര്‍ബണിക അമ്ലങ്ങളായ ഹൈഡ്രാക്ലോറിക്‌ അമ്ലം, സള്‍ഫ്യൂറിക്‌ അമ്ലം മുതലായവ.

Category: None

Subject: None

208

Share This Article
Print Friendly and PDF