Morula

മോറുല.

വിദളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം. ബ്ലാസ്റ്റുല ഘട്ടത്തിനു മുമ്പുള്ള ബഹുകോശ അവസ്ഥ.

Category: None

Subject: None

188

Share This Article
Print Friendly and PDF