Oogonium

ഊഗോണിയം.

1. ചില ആല്‍ഗകളുടെയും ഫംഗസുകളുടെയും പെണ്‍ലൈംഗിക അവയവം. 2. അണ്ഡകങ്ങള്‍ക്ക്‌ ജന്മം നല്‍കുന്ന കോശങ്ങള്‍.

Category: None

Subject: None

169

Share This Article
Print Friendly and PDF