Ovulation

അണ്ഡോത്സര്‍ജനം.

അണ്ഡാശയഫോളിക്കിള്‍ പൊട്ടി അണ്ഡം പുറത്തേക്കു വരുന്ന രീതി. ഇതോടെ അണ്ഡം അണ്ഡനാളിയിലെത്തും.

Category: None

Subject: None

226

Share This Article
Print Friendly and PDF