Prothorax

അഗ്രവക്ഷം.

ഷഡ്‌പദങ്ങളുടെ വക്ഷസിലെ ആദ്യത്തെ ഖണ്‌ഡം. ഇതില്‍ ചിറകുകളില്ല; ഒരു ജോടി കാലുകളുണ്ട്‌.

Category: None

Subject: None

194

Share This Article
Print Friendly and PDF