Aqua ion

അക്വാ അയോണ്‍

ദായകബന്ധനം വഴി ജലതന്മാത്രകള്‍ കാറ്റയോണുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സങ്കീര്‍ണ്ണ അയോണ്‍.

Category: None

Subject: None

196

Share This Article
Print Friendly and PDF