Barbituric acid

ബാര്‍ബിട്യൂറിക്‌ അമ്ലം

മലോനൈല്‍യൂറിയ. വെളുത്തപൊടി. ഉരുകല്‍ നില 248 0 C. മരുന്നുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Category: None

Subject: None

181

Share This Article
Print Friendly and PDF