Intrinsic colloids

ആന്തരിക കൊളോയ്‌ഡ്‌.

പ്രകീര്‍ണ്ണനം ചെയ്യാനുളള പദാര്‍ത്ഥവും പ്രകീര്‍ണ്ണന മാധ്യമവും തമ്മില്‍ സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടാവുമ്പോഴോ ചൂടാക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന സോള്‍.

Category: None

Subject: None

255

Share This Article
Print Friendly and PDF