Memory (comp)

മെമ്മറി.

കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ പ്രാഗ്രാമുകളും ഡാറ്റയും ശേഖരിച്ചുവയ്‌ക്കുന്ന സ്ഥലം. computer നോക്കുക.

Category: None

Subject: None

213

Share This Article
Print Friendly and PDF