Pyrenoids

പൈറിനോയിഡുകള്‍.

ആല്‍ഗകളുടെയും മറ്റും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റില്‍ കാണുന്ന പ്രാട്ടീനും സ്റ്റാര്‍ച്ചും അടങ്ങിയ ഇരുണ്ട കണികകള്‍.

Category: None

Subject: None

216

Share This Article
Print Friendly and PDF