Conjugate pair

കോണ്‍ജുഗേറ്റ്‌ ഇരട്ട.

പ്രാട്ടോണിന്റെ ( H+ അയോണിന്റെ) വ്യത്യാസം വരുന്ന അമ്ലക്ഷാരബന്ധം. ഉദാ: H2O+HCl→ H3O++Cl-

Category: None

Subject: None

192

Share This Article
Print Friendly and PDF