Diagonal

വികര്‍ണം.

1. ഒരു ബഹുഭുജത്തിലെ സമീപസ്ഥമല്ലാത്ത ശീര്‍ഷങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖാഖണ്ഡം. 2. എല്ലാ നിര്‍ദ്ദേശാങ്കങ്ങളും തുല്യമായ ബിന്ദുക്കളുടെ ഗണം.

Category: None

Subject: None

336

Share This Article
Print Friendly and PDF