Disproportionation

ഡിസ്‌പ്രാപോര്‍ഷനേഷന്‍.

ഓക്‌സീകരണവും നിരോക്‌സീകരണവും ഒരേ സമയം ഒരു സംയുക്തത്തില്‍ നടക്കുന്ന അഭിക്രിയ.

Category: None

Subject: None

209

Share This Article
Print Friendly and PDF