Dyphyodont

ഡൈഫിയോഡോണ്‍ട്‌.

രണ്ടു തലമുറ പല്ലുകള്‍ ഉള്ള അവസ്ഥ. ആദ്യ തലമുറ പാല്‍പ്പല്ലുകള്‍ കൊഴിഞ്ഞ്‌ പകരം സ്ഥിരം പല്ലുകള്‍ വളരുന്നു.

Category: None

Subject: None

192

Share This Article
Print Friendly and PDF