Abscisic acid

അബ്‌സിസിക്‌ ആസിഡ്‌

വളര്‍ച്ച തടയുന്ന ഒരു സസ്യ ഹോര്‍മോണ്‍. സസ്യഭാഗങ്ങളുടെ ജരണത്തിന്‌ കാരണമാകുന്നു.

Category: None

Subject: None

199

Share This Article
Print Friendly and PDF