Isotones

ഐസോടോണുകള്‍.

വ്യത്യസ്‌ത അണുസംഖ്യയുളളതും അണുവിനകത്ത്‌ ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രാണുകളുളളതുമായ ആറ്റങ്ങള്‍. ഉദാ: 1H3;2He4.

Category: None

Subject: None

205

Share This Article
Print Friendly and PDF