Lactams

ലാക്‌ടങ്ങള്‍.

സംവൃത അമൈഡുകളാണ്‌ ലാക്‌ടങ്ങള്‍. ഇതില്‍ വലയത്തില്‍- NH-CO- ഗ്രൂപ്പുണ്ടായിരിക്കും

Category: None

Subject: None

236

Share This Article
Print Friendly and PDF